Klik hier voor de laatste mededelingen.

Laatst gewijzigd op:

15-01-2021
om
12:44

In Nederland wordt op dit moment het beleid gevoerd voor vorming van groepsimmuniteit tegen het Corona-virus. Cafetaria, horecagelegenheden en sportaccomodaties zijn gesloten en evenementen vinden geen doorgang tot nader orde. Nederland streeft vooralsnog geen lock down na voor de samenleving.

Groepsimmuniteit versus Lock Down

Het idee achter groepsimmuniteit is vooral dat wanneer de mensen zorgen voor voldoende afstand van elkaar en een mensenmassa vermijden opdat de besmetting van het Corona-virus wel blijft plaatsvinden, maar in een langzamer tempo verloopt dan wanneer er geen maatregelen zouden worden getroffen. Door de langzame verspreiding hoopt men dat vooral mensen uit de niet-risico-groep (fitte mensen) een immuniteit zullen opbouwen tegen Corona nadat ze besmet zijn geraakt. Doordat dan steeds meer fitte mensen immuun zullen raken, zal het virus zich steeds minder kunnen verspreiden en uiteindelijk uitsterven. Tijdens dit immuniseringsproces van de fitte bevolking zullen ook mensen uit de risico-groep steeds minder kans lopen om nog besmet te raken.

Een groot voordeel van deze methode is dat er ook in de toekomst minder kans is dat er nog een haard van uitbraak van Corona zou kunnen ontstaan. Met andere woorden naar de toekomst toe zijn wij met ons allen veiliger tegen Corona bij groepsimmuniteit. Nadeel zou kunnen zijn dat de fitte bevolking de maatregelen tot beperkt contact in de wind slaan waardoor er pieken van uitbraak van Corona-infecties zouden ontstaan en een eventuele lock down uitgevoerd zou moeten worden, louter omdat de ziekenzorg de druk dan niet aankan. Verstandig omgaan met contacten is daarom een voorwaarde van deze manier van Corona bestrijding. Ouderen en risico-groepen doen er goed aan om fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Het idee achter de totale lock down is het tot stilstand pogen te brengen van verdere besmettingen met het Corona-virus. Iedereen mijdt iedereen en uiteindelijk zal het Corona-virus zo goed als uitgestorven raken. Groot nadeel van deze methode is dat een enkele haard van uitbraak van het Corona-virus opnieuw kan zorgen voor ontwrichting van de maatschappij zoals nu het geval is. Met een lock down verlichten we wellicht de druk in de ziekenzorg maar zal het Corona-virus nog lang kunnen blijven sluimeren in de samenleving.

Afbeelding: dogwalkingdog

Trainingen en bezoek aan huis

In de optiek van de groepsimmuniteit past het om als hondenschool actief te blijven, zij het met groepen van maximaal 5 personen tegelijk en waarbij 1,5 m afstand van elkaar nagestreefd moet worden. Koffie en thee zal niet meer geschonken worden. Een nieuw schema voor de lessen wordt een dezer dagen op onze site gezet.

Voor onze Belgische handlers is reizen verboden geworden en kunnen in Belgie daarvoor stevig beboet worden. Daarmee ga ik uit van opschorting van de lessen voor de Belgen tenzij anders aangegeven door handlers.

Privelessen zullen allemaal doorgang kunnen blijven vinden. Ze zijn een op een en we houden afstand van elkaar.

Thuisbezoek voor probleemhonden kan uitgevoerd worden in Nederland, u krijgt van ons een vriendelijke begroeting in plaats van een hand.

Schapendrijven kan ook doorgang vinden. Uiteraard ligt de keuze om toch te trainen bij u zelf.

Afbeelding: Henry Weesie

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op:

Contact