Hondenschool Heikant Magdalenastr 30 Heikant 0114-312498

Informatie schapen drijven: Een hond is een nauwe verwant van de wolf. Door selectieve fok zijn bepaalde eigenschappen sterker aanwezig in honden dan in de originele stamvader. Bij het schapen drijven moet de hond de schapen bij elkaar houden. In de natuur zou een troep wolven juist 1 dier uit de kudde grijpen en de rest laten gaan.
In aanvang zal ieder onervaren herdershond de kudde induiken om die ene prooi er uit te vangen. Dit is normaal en natuurlijk gedrag. Door echter geduldig te trainen kunnen we dit jacht-instinct omvormen tot een speciale vorm van jacht. Namelijk alle dieren bij elkaar houden. De hond moet in de gaten krijgen dat hij samen met zijn baas als team die jacht moet gaan uitvoeren.

Op welke leeftijd beginnen met trainen? Vanaf een half jaar gaat een jonge wolf mee op jacht. Uiteraard zal die jonge wolf de jacht regelmatig bederven maar gaandeweg leert hij de kneepjes: Niet te vroeg op de prooi afstormen. Leren je gedeisd te houden. Wachten op het signaal van de leider. Wij trainen Border Collies vanaf een half jaar met Drentse Heideschapen, een schapenras dat niet koppig is zodat uw jonge hond geen gevaar loopt op een confrontatie.

Twee stijlen schapendrijven:
Wij kennen op dit moment twee stijlen van schapen drijven in Europa:
- Collective Style
- Traditional Style

De collective style wordt vooral gedaan met Border collies maar ook sommige andere rassen zijn hiervoor geschikt. In deze stijl staat de herder bij een paal en wordt de hond het veld in gestuurd om een klein aantal schapen op te halen en op de aanwijzingen van de herder over een van tevoren vastgesteld parcours te leiden. In de beide tekeningen hierboven ziet u een voorbeeld van het zogenaamd Engels parcours.
a. Vanuit start wordt de hond weggestuurd om de schapen ofwel met een linksom ofwel met een rechtsom (outrun) op te halen.
b. Vanachter de schapen zal de hond druk uit oefenen om de schapen in de richting van de herder te bewegen (lift). In een rechte lijn, tussendoor de middelste hekjes, moeten de schapen naar de herder worden gebracht (fetch).
c. Bij de herder aangekomen moeten de schapen om de paal bij de herder worden gedraven in de richting van de linkse hekjes (drive).


d. Nadat de schapen de linkse hekjes zijn gepasseerd, moeten de schapen dwars op de commandorichting naar de rechtse hekjes worden geleid (nog steeds drive).
e. Voorbij de rechtse hekjes, moeten de schapen weer richting de herder gebracht worden en in de kraal (ring) worden geplaatst. Hier moeten de 4 schaapjes gesplitst worden 2 x 2.
f. Na de succesvolle splits moeten de schapen in de pen gezet worden.
g. Tenslotte moeten de schaapjes weer uit de pen gehaald worden en worden weggebracht naar de grote verzamelpen.
Van deze collective stijl bestaan 3 klassen die van klasse 1 naar 3 in moeilijkheidsgraad toenemen.


De traditional style wordt gedaan met andere honden dan Border collies (en op dit moment nog Kelpies). In deze stijl loopt de herder mee over het veld met achter zich een klein aantal schapen (circa 10) terwijl de hond achteraan zorgt dat de schaapjes de herder blijven volgen. De herder moet over een parcours lopen. De hond stuurt steeds de schapen bij en zorgt er tegelijkertijd voor dat de herder ook niet ondersteboven gelopen wordt door de schaapjes achter hem. En van de taken van de hond is bovendien het binnen de grenzen van een graasweide houden van de schaapjes. Daarbij moet de hond zelfstandig zorgen dat de schapen niet buiten de grenzen komen. In de tekening links ziet u een voorbeeld van zo'n parcours.

Voor zowel de collective als de traditional style geldt respect voor de schapen, de hond en dan vanzelfsprekend voor de herder.

De handling-cursussen zijn individueel.
30 euro per losse les of 10 lessen voor 220 euro op een doordeweeksedag; 250 euro voor een zaterdag waarbij een les ca 1 half uur duurt. De eerste les is gratis ter kennismaking. Vraag via de email om meer informatie indien gewenst: